Ffurflen Gofrestru / Registration form

Os hoffech i’ch plentyn ddod i un o’n clybiau yna cewch gofrestru drwy lenwi’r ffurflen digidol isod. Pan fyddwch yn dod a’ch plentyn am y tro cyntaf bydd angen i chi hefyd llenwi ac arwyddo ffurflen ganiatad corfforol hefyd.

If your child would like to attend one of our clubs, you can register them here. When you bring your child to club for the first time you will need to fill in and sign a physical permission form also.