Gofalaeth Ardal Bangor


Ydy, mae Duw wedi caru’r byd cymaint nes iddo roi ei unig Fab, er mwyn i bwy bynnag sy’n credu ynddo beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Ioan 3:16

Eglwysi’r Ofalaeth

Berea Newydd
Bangor

Bethania
Felinheli

Bethlehem
Abergwyngregyn


Cylchlythyr diweddaraf


Calendr yr Ofalaeth


Cysylltu gyda ni


Newyddion diweddaraf

Ar gyfer y newyddion diweddaraf ewch i’n tudalen facebook isod: